Utdannelsen «Master i Konfliktmegling – MMCR» er en kombinasjon av teori, intensiv trening og supervisjon.

Om «Master i Konfliktmegling – MMCR»

«Master i Konfliktmægling er en kompetansegivende meglingsutdannelse, som gir deltakerne et solidt teoretisk og praktisk fundament for å håndtere konflikter på en konstruktiv og profesjonell måte.

Utdannelsen binder sammen det individuelle plan med det samfunnsmessige, og gir derigjennom deltakerne en helhetsforståelse av konflikter. Det inngår fag som konfliktmegling, konfliktforståelse, konflikt og samfunn både nasjonalt og internasjonalt, interkulturell forståelse, forhandling og kommunikasjon – alle på høyeste faglige nivå.

Undervisningen er en kombinasjon av teori, intensiv trening og supervisjon. Gjennom hele utdannelsen legges det vekt på deltakernes aktive medvirkning og på å relatere undervisningen til deltakernes erfaringer. Foreleserne er høyt kvalifiserte vitenskapelige medarbeidere på Københavns Universitet, supplert med nasjonale og internasjonale eksperter på området.

«Master i konfliktmegling» er en tverrfaglig utdannelse, som henvender seg til voksne studenter med relevant yrkeserfaring, som ønsker å dyktiggjøre seg i rollen som hjelpende tredjepart. Opptakskravet er minimum 2 års relevant yrkeserfaring kombinert med en kandidateksamen, en avsluttet mellomlang videregående utdannelse eller en bachelorutdannelse. Ved opptak av studenter legges det vekt på å sammensette kull som representerer stor faglig bredde.

Utdannelsen er tilrettelagt som et deltidsstudium over to år, slik at deltakerne samtidig kan ivareta en fulltidsstilling. Undervisningen tilrettelegges med utgangspunkt i to sammenhengende møtedager i måneden, fra torsdag ettermiddag til lørdag ettermiddag. Første kull startet i september 2002.»

For mer informasjon om utdannelsens innhold, se http://jura.ku.dk/uddannelser/efterogvidereuddannelse/master/