Begrepet kognitiv innebærer at det dreier seg om fornuftsbestemt og erfaringsbegrunnet erkjennelse. Meglingsprosessen vil innenfor denne meglingsmodellen typisk fokusere på innsamling av data og unngå at følelsesmessige reaksjoner får spille en rolle i prosessen.

Den kognitive meglingsmodellen

Denne meglingsmodellen legger vekt på en kognitiv (intellektuell) forståelse av konflikten. Begrepet kognitiv innebærer at det dreier seg om fornuftsbestemt og erfaringsbegrunnet erkjennelse. Meglingsprosessen vil innenfor denne meglingsmodellen typisk fokusere på innsamling av data og unngå at følelsesmessige reaksjoner får spille en rolle i prosessen.

Denne meglingsmodellen er inspirert av 4 psykiatere i Milano som utviklet den såkalte Milano-modellen, karakterisert ved bestemte, ofte systemiske, spørreteknikker. I meglingsprosessen anvendes slike spørreteknikker til syklisk tenkning i form av å utvikle tanker om hvordan man tenker (”I’m thinking about my thinking”)