Når du skal gjøre deg opp en mening om megling kan være noe for deg, vil du ofte ha glede av å overveie om du vil ha konflikten løst raskt og rimelig, og om du ønsker å ha kontroll over konfliktløsningsprosessen.

Er megling noe for meg?

Konfliktmegling er en konfliktløsningsmetode som kan settes inn tidlig og som raskt kan gi resultater. Megling er også en mer kostnadseffektiv tilnærming enn f. eks. rettsapparatet eller andre dømmende instanser.

Når du befinner deg i en situasjon der du overveier om konfliktmegling er noe for deg, vil du kunne ha glede av å stille deg selv følgende spørsmål:

 • Ønsker jeg å få konflikten løst raskt?
 • Ønsker jeg å kunne påvirke konfliktløsningsprosessen jeg skal være med på?
 • Er prisen jeg må betale for å få løst konflikten viktig for meg?
 • Opplever jeg det vanskelig å få min motpart i tale?
 • Er den fremtidige relasjonen til min motpart viktig for meg?
 • Ønsker jeg at min rådgiver/advokat primært skal konsentrere seg om meg og mine interesser?
 • Tror jeg et par friske, uavhengige øyne vil kunne tilføre noe nytt i forhold til den konflikten jeg befinner meg i?
 • Ønsker jeg, i tillegg til en løsning på saken, også å ha et fornuftig og avslappet – eller i hvert fall avklart – forhold til motparten når konflikten er over?
 • Dersom jeg har mer makt enn min motpart, vil det kunne få negative konsekvenser for meg å bruke denne makten?
 • Dersom jeg har vært utsatt for en grov krenkelse og gjerningspersonen har blitt straffet, ønsker jeg meg i tillegg å fortelle vedkommende hvordan jeg opplevde krenkelsen eller å spørre vedkommende hvorfor det var mulig å gjøre det mot meg?
 • Synes jeg motparten ofte misforstår meg når jeg prøver å si hva jeg vil?
 • Er det viktig å unngå oppmerksomhet fra omverdenen om konflikten?
 • Ønsker jeg å kunne trekke meg fra konfliktløsningsprosessen når jeg måtte ønske?

Jo flere spørsmål du svarer ja til, desto større er sannsynligheten for at konfliktmegling er noe for deg.

  Jo flere spørsmål du svarer ja til, desto større er sannsynligheten for at konfliktmegling er noe for deg.