Når du skal orientere deg i forhold til megling og meglere, kan du se på hvor ’din megler’ står i forhold til den faglige debatten om hva det er gunstig å gjøre i en megling.

Meglingsmodeller

I atferdsfag oppstår det, etter hvert som faget utvikler seg, ulike retninger, ”skoler” eller modeller som i større eller mindre grad skiller seg fra hverandre. Slik er det også innen megling.

I litteraturen om konfliktmegling har det blitt beskrevet flere ulike meglingsmodeller. Vi har valgt å ta utgangspunkt i fire av de mest kjente formene for megling, og vil omtale disse med fellesbetegnelsen meglingsmodeller.

•    Den avtalefokuserte meglingsmodellen
•    Den kognitive meglingsmodellen
•    Den transformative meglingsmodellen
•    Den skandinaviske meglingsmodellen

Disse modellene vektlegger ulike aspekter ved saken og prosessen, og har til dels ulik oppfatning av hva som er målet når en megler.