Megling er en prosess der en utenforstående person forsøker å få to eller flere parter med motstridende interesser til å finne en felles løsning.

Norske Konfliktmeglere MMCR

Velkommen til en presentasjon av Konfliktmegling – som fag og mulighet!

Vi som står bak dette nettstedet er alle utdannet «Master in Mediation and Conflict Resolution – MMCR», på Det juridiske fakultet ved Københavns Universitet, og tilsluttet den felles nordiske organisasjonen «Nordiske Mediatorer MMCR».

Dette nettstedet skal ivareta behovet for informasjon om konfliktmegling som fag, og gi deg mulighet til å komme i kontakt med en norsk «Master i Konfliktmegling».

På norsk kalles denne utdannelsen «Master i Konfliktmegling».  Vi betegnes både som mediatorer og konfliktmeglere.

Konfliktmegling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en upartisk konfliktmegler hjelper partene med selv å forhandle seg fram til en, for dem, tilfredsstillende løsning gjennom en strukturert prosess. Megleren treffer ingen avgjørelse i saken.

Når parter velger megling, er det fordi de erkjenner at de selv ikke har kunnet løse sin konflikt, men samtidig ønsker å ha innflytelse på hvordan konflikten løses.

En megler er ikke en erstatning for en rådgiver, men et supplement som gir rådgiveren (f.eks. en advokat) bedre mulighet for å gi råd, mens megleren sørger for at prosessen blir ivaretatt.

I kontrakter blir det stadig mer vanlig å henvise til at partene løser eventuelle uenigheter ved megling. Ved å henvise til Norske Konfliktmeglere MMCR, er du sikker på at megleren har en to-årig masterutdannelse fra Københavns Universitet. Her er et forslag til hvordan du kan skrive det inn i kontrakten:

«Dersom det oppstår konflikt mellom partene, er vi enige om å søke denne løst gjennom bruk av habil og kvalifisert megler. Dersom vi ikke kan bli enige om valg av megler, godtar vi at denne utpekes av foreningen Nordiske Mediatorer MMCR, ved dets styre (www.nordiskemediatorer.com).»